Referencie firmy:GEOMETRICKÉ PLÁNY A VYTYČOVANIE POZEMKOV


  • Ročne vyhotovujeme asi 500 geometrických plánov. Väčšinou v okresoch Zvolen, Detva a Krupina.
  • Geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie areálu Hriňovských strojárni.
  • Vytyčovanie hraníc pôvodných pozemkov pre Pozemkový úrad v Detve.


INŽINIERSKA GEODÉZIA


  • Predrealizačné zameranie plynofikácie mesta Krupina.
  • Geodetické zameranie areálu kúpeľov Sliač ako podklad pre GIS.
  • Geodetické zameranie areálu kúpeľov Kováčová ako podklad pre GIS.


REGISTER OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV


  • Spracovanie ROEP katastrálnych území Kováčová, Hontianske Nemce, Dolné Mladonice, Ožďany, Hriňová, Vígľaš.


POZEMKOVE ÚPRAVY


  • Spracovanie pozemkových úprav v katastrálnom území Budička.


Autor: Ing. Martin Gondáš, DETVA | e-mail: gondas@geodetzvolen.sk | Copyright © 2017 | Všetky práva vyhradené.