Poskytujeme tieto služby:
  • - vyhotovovanie geometrických plánov
  •    - vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov
  •      - napĺňanie informačných systémov geodetickými údajmi
  •        - polohopisné a výškopisné zamerania
  •      - spracovanie pozemkových úprav a registrov pozemkov
  •    - práce inžinierskej geodézie
  • - poradenstvo v oblasti prevodu nehnuteľností.

Autor: Ing. Martin Gondáš, DETVA | e-mail: gondas@geodetzvolen.sk | Copyright © 2017 | Všetky práva vyhradené.